Hakeutuminen SIDOKSIA-opintokokonaisuuteen

SIDOKSIA on kankaankudontaan pohjautuva 3-vuotinen opintokokonaisuus, jossa kudonta on osa laajaa, eri käsityötekniikoita yhdistävää suunnittelu- ja valmistusprosessia. Eri tekniikat yhdistyvät toisiinsa luontevasti, kun kankaan suunnittelu ja sen viimeistely valmiiksi tuotteeksi, esim. vaatteeksi tai sisustustuotteeksi, on kiinteä osa prosessia. Opintoihin sisältyy monipuolisten kudontajaksojen lisäksi visuaalisen suunnittelun perusteita, väri- ja materiaalioppia, vaate- ja sisustustekstiiliompelua, kirjontaa, värjäystä, vanutusta ja verhoilua. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.

Tavoitteet

 • laajentaa ja syventää kankaankudonnan taitoja ja tietoja
 • laajentaa osaamista kudottujen kankaiden käytöstä (vaatetus, sisustus, taidetekstiilit)
 • syventää osaamista viimeisteltyjen tuotteiden valmistamiseen tarvittavissa tekniikoissa, esim. ompelussa ja kirjonnassa
 • kudotun kankaan ja siitä valmistettavan tuotteen tiivis yhteys; kankaasta valmiiksi tuotteeksi
 • itsenäinen kudotun kankaan suunnittelu- ja valmistusprosessi oman projektityön muodossa
 • kudotun kankaan visuaalisen ja teknisen suunnittelun taitojen kehittyminen väriopin, sidosopin, materiaalituntemuksen ja -testauksen sekä erilaisten suunnitteluharjoitusten kautta
 • oman ja toisen työn ja työskentelyn arviointi ja palautteen antaminen
 • tutustuminen käsityöläisiin ja taiteilijoihin, ajankohtaisiin näyttelyihin sekä alan toimijoihin

 

Sisällöt ja aikataulu (muutokset mahdollisia)

Kevät 2019

 • Sukellus kankaankudontaan 10.1.–25.4.
 • Värisukellus 2.–3.3.
 • Materiaalioppia
 • Opintokäynti

Syksy 2019

 • Kokeiluista tuotteeksi
 • Vaatetuskankaan suunnittelu ja kutominen
 • Materiaalioppia
 • Opintokäynti

Kevät 2020

 • Vaatteen valmistus
 • Kuvakudos
 • Opintokäynti

Syksy 2020

 • Kudontaa sisustukseen
 • Sidosoppia
 • Materiaalien tunnistaminen ja testaus
 • Opintokäynti

Kevät 2021

 • Verhoilu ja sisustustekstiilien valmistus
 • Kudotun kankaan ja erityisesti oman projektityön visuaalinen suunnittelu
 • Projektityön tekninen suunnittelu
 • Opintokäynti

Syksy 2021

 • Projektityön toteutus
 • Kudottu rakenne ilman kangaspuita
 • Opintokäynti
 • Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen

Koulutukseen hakeutuminen

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 22.10.2018 klo 9.00 sekä ilmonet.fi -sivustolla https://ilmonet.fi/#!code=H191297 että puhelimitse p. 09 31088610, jolloin on hyvä kertoa koodi H191297.  Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään sujuvaa loimen rakentamisen ja kutomisen taitoa sekä ompelun perustaitoja, sitoutumista säännölliseen 3 vuoden opiskeluun sekä suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Opetus on suomeksi.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta ilmoittautuminen on sitova vasta, kun opiskelija on täyttänyt taustatietoja ja motivaatiota kartoittavan kyselyn ja maksanut kurssimaksun eräpäivään mennessä.

Opinnoista vastaavat

Leena Jaatinen, sähköposti leena.jaatinen(at)welho.com

Tiina Mikkelä, sähköposti tiina.mikkela(at)opisto.hel.fi

Opiskelu ja suoritukset

Opetus järjestetään torstai-iltaisin pääsääntöisesti Silkkikutomossa (os. Laivalahdenkatu 2 b A, Herttoniemi), keskimäärin yksi opetuskerta viikossa sekä muutamana viikonloppuna lukukaudessa. Opintokäyntejä alan kohteisiin järjestetään keskimäärin kerran lukukaudessa. Opintoihin sisältyy lisäksi omatoimista työskentelyä kotona ja opiston tiloissa yksin sekä pienryhmissä.

Yksittäinen kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on ollut kurssilla läsnä vähintään 2/3 kurssin lähiopetustuntimäärästä sekä valmistanut kurssiin kuuluvat harjoitustyöt.

Koulutuksen hinta

Opintokokonaisuuden kurssimaksuna opisto perii lukukausimaksun, joka maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudella kunkin lukukauden ensimmäiseen kurssiin liittyen. Maksu määräytyy lukukausittain suunniteltujen opetustuntien mukaan, keväällä 2019 84 €. Kurssimateriaalit jokainen hankkii ja kustantaa itse.

Arviointi ja todistus

Opiskelija saa sanallista palautetta opettajilta ja opintoryhmän opiskelijoilta koko opintojen ajan ja kirjallisen palautteen projektityöstä. Opintojen päätyttyä opinnoista saa todistuksen, jossa on luettelo opiskelijan suorittamista koulutukseen kuuluneista kursseista ja niiden tuntimäärät. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen sisältyneet kurssit harjoitustöineen sekä suorittanut kokonaisuuteen vaadittavan kokonaistuntimäärän, noin 400 opetustuntia.

 

 

0 Kommenttia

Jätä kommentti