Haku aikuisten käsityön taiteen perusopetukseen

Syksyllä 2014 käynnistyy uusi syventävien opintojen opintokokonaisuus. Hakuohjeet löydät täältä.

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on järjestänyt käsityön taiteen perusopetusta vuodesta 1994 lähtien. Opetus pohjautuu Opetushallituksen vuonna 2002 antamiin Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (39/011/2002). Opinnot on jaettu moduuleihin ja mitoitettu opintopisteiksi (op). Käsityön taiteen perusopetus on pitkäjänteistä oman käsityöilmaisun kehittämistä. Tavoitteellisen käsityöharrastuksen lisäksi käsityön taiteen perusopetuksen opintoja voi hyödyntää työelämässä, ammatillisena täydennyskoulutuksena tai käsityöalan oppilaitoksissa esim. opintoihin hakeuduttaessa. Opinnot arvioidaan ja niistä saa todistuksen.

Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat erillisiin perus- ja syventäviin opintoihin. Perusopintojen laajuus on 20 op, syventävien opintojen 28 op. Opinnot koostuvat iltaisin ja/tai viikonloppuisin järjestettävästä lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja vapaasti valittavista opinnoista. Perusopintoihin voi hakeutua kuka tahansa käsityöilmaisusta kiinnostunut, mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita. Perusopintojen kesto on 2-3 vuotta.

Syksyllä 2014 käynnistyy uusi syventävien opintojen opintokokonaisuus Kokeileva käsityö 2/2014. Syventäviin opintoihin voivat hakeutua perusopinnot suorittaneet tai muuten perusopintojen tavoitteet ja sisällöt hallitsevat aktiiviset käsityön harrastajat. Opintoihin haetaan elokuussa, valinnat tehdään portfolion ja hakutehtävän perusteella.

Opintoneuvonta hakua koskien ke 6.8. klo 10-12 puh. 09 310 88673.

Portfolio, hakutehtävä ja täytetty hakulomake palautetaan pe 15.8.2014 klo 16 mennessä Opistotalon opistoisännälle os. Helsinginkatu 26, PL 5330, 00530 Helsinki. Lähetykseen merkintä: Käsityön taiteen perusopetus / Kirsti Soukka.15.8. klo 16 jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Valinnoista ilmoitetaan 27.8.2014 mennessä kirjallisesti kaikille hakijoille. Hylättyjen hakijoiden portfoliot ja hakutehtävät ovat noudettavissa 27.8. alkaen Opistotalon opistoisännältä. Hyväksytyt opiskelijat saavat omansa opintojen alkaessa. Ryhmään otetaan max. 14 opiskelijaa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, valinta suoritetaan heidän keskuudestaan arpomalla.

Syventävät opinnot kestävät 3 vuotta, mikä edellyttää opiskelijoilta innostusta ja motivaatiota pitkäjänteiseen oppimiseen. Opetus järjestetään Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston tiloissa eri puolilla Helsinkiä. Syyslukukauden 2014 opetus järjestetään maanantai-iltaisin Herttoniemen Silkkikutomossa.

Lisätietoja 5.8. alkaen Tupu Mentu puh. 09 310 88673.

Valintakriteerit
Syventäviin opintoihin valittavien opiskelijoiden edellytetään hallitsevan perusopintoja vastaavat tiedot ja taidot. Seuraavat valintakriteerit pohjautuvat perusopintojen sisältöihin.

Hakija
– osaa hyödyntää suunnittelun, sommittelun ja väriopin perusasioita työskentelyssään.
– osaa käyttää materiaaleja perustellusti eri tarkoituksiin.
– hallitsee muutamia käsityötekniikoita ja osaa soveltaa näitä taitoja tuotteen valmistamiseen.
– hahmottaa käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessin.
– pyrkii luoviin ja omaperäisiin ratkaisuihin töissään.
– osaa arvioida työskentelyään ja tuotetta.
– osaa portfolion avulla kertoa omasta käsityöosaamisestaan.

Hakutehtävä
Opintoihin haetaan portfolion ja hakutehtävän perusteella. Hakutehtävänä on suunnitella ja valmistaa persoonallinen hiuskoriste haluamallesi henkilölle. Valmistustekniikan ja materiaalit saa valita vapaasti. Hiuskoristeen tulee olla itse suunniteltu ja valmistettu. Hiuskoristeen maksimikoko 15x15x15cm. Pakkaa koriste pieneen pahvilaatikkoon tms. kestävään pakkaukseen. Sisällytä portfolioon hakutehtävän valmistamisen kirjallinen kuvaus (max 2 sivua). Kirjallista kuvausta voit halutessasi täydentää kuvin. Pohdi kuvauksessasi seuraavia asioita:
– suunnittelun lähtökohta
– materiaalin valinta
– värityksen ja muodon suunnittelu
– valmistuksen pääkohdat (ongelmat, muutokset)
– viimeistely
– kustannukset ja ajankäyttö
– valmiin tuotteen ja työprosessin arviointi

Portfolio
Portfolion tavoitteena on osoittaa perusopintojen tietojen ja taitojen hallinta (perusopintojen sisällöt). Hakuportfolio voi olla perusopintojen portfolio tai omaa käsityöllistä osaamista (ideointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi) esim. muutaman työprosessin kautta kuvaava portfolio.

Valmista portfolio, joka kuvaa monipuolisesti omaa käsityöosaamistasi (laajuus n. 10–20 sivua). Portfoliossa voi olla kuvia, luonnoksia, tekstejä, kokeiluja ym. käsityöilmaisustasi kertovaa materiaalia. Suunnittele portfoliosta harkittu kokonaisuus, jonka ulkoasu kuvastaa persoonaasi. Portfolioon tulee sisältyä myös hakutehtävän kirjallinen kuvaus.
Liitä portfolioosi myös oheisen hakulomakkeen tiedot.

Hakulomake

Hakulomake_KK2_2014

0 Kommenttia

Jätä kommentti