Vannesaha

Vannesahaa voidaan käyttää puun katkaisuun, halkaisuun, kaarevien muotojen sahaamiseen sekä esim. liitosten tekoon. Vannesahaa ei yleensä käytetä kappaleen lopulliseen määrämittaan sahaukseen.

Sahaus vannesahalla

Säädä terän suojus niin, että kappale mahtuu juuri kulkemaan sen alta, näin se suojaa mahdollisimman paljon sekä myös tukee terää. Pidä sahattava kappale tiukasti pöytää vasten ja syötä kappaletta rauhallisesti sekä tasaisesti.

Vannesahan sivuohjainta voidaan käyttää kappaleen halkaisussa. Katkaisuohjainta käytetään puolestaan kappaleen suoraan ja vinoon katkaisussa. Kaarevien muotojen sahaamiseen kannattaa valita mahdollisimman kapea terä sekä tehdä apusahauksia jyrkkien muotojen sahaamisen helpottamiseksi. Leveä terä sopii puolestaan halkaisu- ja katkaisusahauksiin paremmin.

Työturvallisuus

– Ennen sahauksen aloittamista tarkista, että terä on riittävän kireällä ja että terän taka- ja sivuohjaimet ovat oikein säädetyt.

– Vältä kappaleen takaisinvetoa sahausurassa.  Tee se varovasti sahausuran suuntaisesti ettei terä irtoa paikaltaan.

– Jyrkkien muotojen sahauksessa varo ettei terä pääse vääntymään, jolloin se saattaa katketa.

– Käytä pyöreän puun sahaamiseen tukea. Kappale voi muuten pyörähtää aiheuttaen tapaturmavaaran.

– Käytä tarvittaessa työntökahvaa apuna esim. halkaisusahauksen loppuvaiheessa.

– Varmista ettei koneen vapaalla sivulla seiso ketään. Terän katketessa se saattaa singota sivulle.

– Käytä kuulosuojaimia sekä mahdollisesti suojalaseja.

Teksti:  Juki Nieminen

0 Kommenttia

Jätä kommentti